16 Elokuu 2023 – 31 Toukokuu 2024

Näky

Seurakunta on yksi seitsemästä yhteiskunnan “mielenmuokkaaja-alueesta”, eikä yksinkertaisesti riitä, että opetuslapseutuminen ohjaa toimimaan pääasiassa seurakuntasektorissa. Opetuslapseuden täytyy mennä syvemmälle – tarvitaan uudenlainen koulutus, joka ohjaa uskovat vaikuttamaan yhteiskunnan eri osa-alueilla, koko sydämestään ja omilla lahjoillaan Jumalaa palvellen!

School of Inspiration, Innovation & Influence on koulutuskokonaisuus, jossa yhdistyy Jumalan tunteminen, Raamatun syvyys, erilaisten maailmankuvien ja yhteiskunnan vaikutuskanavien ymmärtäminen, kommunikaatiotaidot ja Johtajana kasvaminen. Lisäksi oppilas valitsee mieleisensä ”erikoistumishaaran”, joka kulkee läpi koulun ja antaa konkreettisia välineitä ja ennen kaikkea vahvan näyn yhteiskunnan keskellä Jumalan kanssa toimimisesta. Koulutuksen lopussa suoritetaan työharjoittelujakso oppilaan oman mielenkiinnon kohteen omaavassa ympäristössä.

Ensimmäisessä pioneerikoulussa koulutus keskittyi kouluttamaan oppilaita yrittäjyyden alueella. Yrittäjyys on nopein tapa vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöihmisiin, ja historiasta löytyy useita esimerkkitarinoita Jumalan miehistä ja naisista, joiden jumalanpalvelus oli vahvasti kaksiosainen – Evankeliumin julistamisen rinnalla oli ymmärrys Jumalan Valtakunnan rakentamisesta liike-elämän kautta. Lue esim. John Wesleystä tai Hans Niels Haugesta. Koulutus antaa myös sisällön ja välineet Yrittäjän Ammattitutkinnon suorittamiseen.

Koulutukseen rakennetaan koko ajan uusia erikoistumishaaroja palvelemaan erilaisten ihmisten ja heidän lahjojensa mukaisia tarpeita. 

Erikoistumishaarat:

  • Yrittäjyys
  • Kulttuuri, jonka alla voi erikoistua Kuvataiteen, Videotuotannon ja Esittävän musiikin alueilla. 
  • Media (vuonna 2024)
  • Tiede ja tekniikka (vuonna 2025)
  • Politiikka (vuonna 2025)

Ytimessä on näky sukupolvesta, joka kantaa syvällä sisimmässään sekä Jumalan valtakunnan periaatteita, että näkyä yhteiskunnasta jonka kaikilla osa-alueilla Jumalan Sana laitetaan käytäntöön luonnollisen yliluonnollisesti!

Englanninkielen taitoiset voivat tutustua koulun näkyyn videomuodossa klikkaamalla tästä!

Mistä kolme I:tä tulevat?

Inspiration

Inspiroidutaan:
1. Jeesuksesta ja Hänen loputtomasta luovuudestaan.
2. Oppimalla ihmisiltä, jotka palvelevat Jumalaa omilla lahjoillaan työelämän keskellä.
3. Ymmärtämällä maailman tila ja mikä on tulevaisuus ilman Jumalan Sanan periaatteita yhteiskunnassa.

Innovation

Nähdään tarve, saadaan yhteinen näky ja luodaan uutta Jumalan johdatuksessa. Synnytetään uusia liikeideoita ja konkreettisia projekteja, joiden kautta vastataan yhteiskunnan kipuihin ja tarpeisiin.

Influence

Vastaamalla maailman tarpeisiin luomme vaikutusalan. Innovation is Influence. Maailmaa siunataan ja muutetaan palvelemalla ja rakastamalla, pitämällä raamatulliset arvot ja luomalla uutta.

 

Koulu pähkinänkuoressa

Create the New with us!

Joseph Avakian

A creative freelancer @ world
Life as we know it, in part, is a result of God being inspiring, innovative and influential. Inspiration is the seed we all need regularly. Innovation is the creative motion that takes us further. Influence is the fruit of inspiring others to change. Created in His image, let’s to do the same.

Claire Ivins

Founder & CEO @ Cikaår
As a missionary kid, I had an amazing example of what it means to follow Jesus – but until recently, that did NOT include starting a business! God has since shown me that entrepreneurship, in collaboration with Him, is an excellent way to bring Jesus to the world. It's exciting to see a school that will lead people into that adventure!

Miikka Rosendahl

Founder & CEO @ Zoan
I find it exciting that in the creative field we can learn to access the creativity of the Creator of the Universe himself. It is really significant that there is a school that focuses on finding this connection. This is the way to influence and create new things, solutions for both the spiritual and the secular world.

Roope Laukkonen

Base Leader @ YWAM Ruurikkala
The best part of being a Child of God is to be able to communicate with Him. That's why Jesus died for us – to restore this relationship. And in this relationship we have access to the One with all new ideas. By receiving from Him we will have innovations that can become blessings to the nations. Are you ready to Create the New?

Heavenly Father

Creator @ Universe
I made 10 000 birds, 3 000 000 animals, 1 billion trillion stars and 2 perfect wonders in my image. What did you create in the last six days? Return to true inspiration. Reframe innovation. Reclaim influence.

Annika Puro-Aho

Entrepreneur @ Tehos, Hopea-Puro & few more
When people find their calling with God, amazing things happen. It is no longer about your ability. You are limited only by your own thoughts, not by God. Find your calling - and Create the New

Pekka Perho

Founder & Director @ Nouse ja Loista
There is potential in you that is yet to be released. Seeds planted in your soul that long to grow into trees that produce fruit. The School of III could be compared to a greenhouse, it will cultivate gifts and callings which would not grow on their own. The teaching will challenge you to become all that God made you to be. Join the movement!

Jan Sturesson

Chairman @ ICCC International board
Being ready for the future requires a humble and courageous attitude, together with the ability and willingness to serve on many levels – the Lord, the body of Christ and Society. This school can be of great inspiration for you in innovating and co-creating together with the Lord, in finding your calling and being ignited by the purposes God has for you today and in the future.

Petri Heinonen

Head Coach @ MCID
Creating a new thing is learning something new. Learning is about the ability to create a new reality. The miracle of learning and creating something new begin with transformation in our thinking, which leads to renewed actions. We need each other to be able to renew ourselves and Create the New!

Kysyttävää? Anna meidän ottaa sinuun yhteyttä!